Sponsor's links:
Sponsor's links:

««« | |

: 98%

.

(AMALKIRASAYAN) , (ASHWAGAND- CHURNA)

(BRAHMA RASAYAN) (CHYAWANPRASH) ,

(LAVANBASKAR CHURNA) (MUKT/ CHURNA) (PANCAKOLA CHURNA) (SITOPALAD! CHURNA) (TRIKATU CHURNA) (TR/FALA CHURNA) (SHATAWARYADf CHURNA) (SHOUBHAGYASHUNTHf ) - (VARUNADIQUATHA) (VIRATARVADIGANA QUATHA) ( RASNADt QUATHA) - (KALYANAKA GHR/TA) (KAMADEVA GHR/TA) (FALA GHR/TA)

1) , () (VANGABHASMA) (YASHADBHASMA) ( ) (LAUHBHASMA) (PRAVALA BHASMA)

2) (SH/LAJIT)

3) (SHIVA GUTIKA)

4) (ICCHABHED/RASA) - (BILWA TAILA) (IRIMEDADI TAILA) (MAHAMAR/CHYADI TAILA)

(NARAYANA 11) (MAHAMASH TAILA) (SADBINDU TAILA) , (ABHAYAR/STA) (AMRITARISTA) (ARJUNARfSTA) (ASWAGANDHARISTA) (DASHAMOOLARfSTA) (K.UTAJARISTA) (SARASWATARISTA) , (BRAHM! /) (SARPAGANDHA TABLET) (TAUSADIVATI)

(SHANKHAPUSHPf)

(AGASTYA HAR/TAK/LEHA) (CHITRAK HARITAKI AVALEHA) , (GOKSHURADI GUGGUW) (YOGORAJA GUGGUW) (KAISHORE GUGGUW) (KANCHNAR GUGGUW) (LAXADf GUGGUW) (PUNARNAVADI GUGGUW) (RASNADI GUGGUW) (SAPTAVINSHATI GUGGUW) (S/NHANADI GUGGUW) (TRAYODASHANG GUGGUW) (TR/PHALA GUGGUW)

««« | |
Sponsor's links: